27-06-2010 - gazetka PDF Drukuj

 

 

WZGÓRZA

 


W BLASKU MIŁOSIERDZIA


29/285 - 27 CZERWCA 2010 R.C.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

 

 

 

Niedziela, 27 czerwca 2010 r.

 


XIII NIEDZIELA ZWYKŁA C


 

 

27-06-1

 

 

Królestwo Boże należy do ludzi wolnych – tych, których nie zwiedzie z wybranej drogi ani chęć zysku, ani presja otoczenia, ani własne wygodnictwo. Tych, którzy czynią to, czego naprawdę chcą, a nie to, na co chwilowo mają ochotę. Taką właśnie wolność proponuje nam Chrystus – jedyny, który ma moc wyprowadzić nas z każdej niewoli, jaką w sobie odkrywamy. Warto więc już od początku Eucharystii otworzyć się na Jego działanie; warto szczerze poprosić Go w swoim sercu: “Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”.

Kto przykłada rękę do pługa


Pługów wiele, ale życie krótkie, trzeba więc wybrać tylko jeden. Po wyborze należy przyłożyć rękę i serce do wybranego pługa i nie wolno oglądać się wstecz.

Przychodzi wielka pokusa. Wydaje się nam, że przy innym pługu jest łatwiej, piękniej, że tam więcej można zrobić. A tu przestroga Chrystusa: Człowiek, który przyłożył rękę do pługa, a ogląda się wstecz, „nie nadaje się do królestwa Bożego”.

Zapomniało o tym nasze pokolenia. Zawarli małżeństwo, wybrali pług, a po trzech latach myślą o tym, czy nie należy go zmienić... Spotykamy kapłanów, którzy rzucają pług kapłaństwa i zawierają małżeństwo... Spotykamy takich zakonników, siostry zakonne... Ojciec, matka poczęli dziecko i nie chcąc podejmować trudu wychowania porzucają je albo w gabinecie ginekologa, albo w domach dziecka... To do nich odnoszą się słowa Jezusa o pługu. Każda ucieczka od odpowiedzialności jest znakiem niedojrzałości człowieka. Sąd ostateczny będzie czasem objawienia porzuconych pługów. Przy nich staną ci, którzy się oglądali wstecz.

Odkąd wybraliśmy pług i zdecydowaliśmy o swym życiu, prośmy o łaskę wytrwania. Jest to jedna z największych łask, jakie możemy otrzymać od Pana Boga. A dziś proszę was: „nie oglądajcie się wstecz”. Zostańcie przy tym pługu, przy którym stoicie.

Ks. Edward Staniek

 

 

 

 

Ks. Wiesław Aleksander Niewęgłowski

 

WOLNOŚĆ WARUNKUJE MIŁOŚĆ

 

 

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Jezusa: "Pójdę za Tobą dokądkolwiek się udasz". On mu odpowiedział: "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć" (Łk 9, 58).

 

Zwierzęta i ptaki bogatsze od Jezusa. To lapidarne stwierdzenie wyraża istotną tajemnicę Jego życia. Zrezygnował z posiadania czegokolwiek, aby stać się w pełni wolnym. Przyjmując dobrowolnie ubóstwo, uczynił się zależnym od ludzkiej życzliwości, gościnności, otwartości. Owe uzależnienie trwa.

 

Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Nie była to wypowiedź konwencjonalna. Jezus o swym stanie mówi ze smutkiem. Zapewne był udręczony, jak każdy bezdomny. Wiodąc życie tułacze doświadczał nie tylko elementarnych niewygód, skwaru dnia, zimna nocy, wiatru i deszczu, utrudzenia. Wystawiony na widok ciekawych, a jakże często i nieżyczliwych oczu, był odarty z chwil osobistych, intymnych, prywatnych. Chwil jakie posiada każdy człowiek. On rzeczywiście nie miał swego kąta, gdzie by głowę oprzeć.

 

Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca... Stwórca, który z takim rozmachem uczynił kosmos, a w nim ziemię, nie zachował nawet jej piędzi dla siebie. Nie miał miejsca, które byłoby Jego domem, przystanią, schronieniem; gdzie ktoś czekałby na Niego, wysłuchał, rozumiał, dzielił radości, troski i niepokoje. Świat stabilizacji nie został Mu odjęty. Sam z niego zrezygnował. Zapragnął innej, jedynej w swoim rodzaju przestrzeni, która spełniłaby Jego oczekiwania i tęsknotę. Jest nim ludzkie serce. Ale nie jest to rzeczywistość podręczna.

 

Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca... Westchnienie to odsłania Jego samotność, rozumianą jako poczucie braku duchowej łączności z innymi, braku miłości. Jezus, będąc otoczony bezustannie ludźmi, w istocie był samotny. Z jednej strony nie rozumieli Go nie tylko słuchający, ale i uczniowie. Z drugiej zaś samotność w ogołoceniu przychodziła jako opuszczenie ze strony Ojca.

 

Nie miał miejsca wytchnienia i spokoju, bowiem na każdą piędź ziemi, gdzie przebywał, padał cień krzyża, który nadchodził z przyszłości.

 

Grecki filozof Diogenes miał za mieszkanie beczkę. Gdy odwiedził go kiedyś Aleksander Wielki, zapytał, czy czegoś mu nie potrzeba. W odpowiedzi usłyszał: "Odsuń się, zasłaniasz mi słońce". Filozofowi wystarczyła beczka i słońce.

 

Jezus był jeszcze uboższy. Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć - mówił. Oto zwierzęta i ptaki w lepszym położeniu niż Bóg, czy to nie paradoksalne? Miał tylko tyle, co na sobie. A i to zostało Mu zabrane w dniu ukrzyżowania. Być może, że Jezus podążając ku człowiekowi, nie chciał, aby cokolwiek ciążyło Mu w drodze.

 

Chrystusa nic nie wiązało. W swym życiu wszedł nie tylko w strumień myśli, jaką wypowiedział Sokrates, oglądając na bazarze rzeczy. Rzekł wtedy: "Tyle tutaj rzeczy, których nie potrzebuję". Jednak poszedł o wiele dalej. Wybrał ogołocenie zewnętrznie i wewnętrznie. Dzięki temu stał się niezależny. Dobrowolne ubóstwo bowiem otwiera na coś więcej niż posiadanie. Czyni człowieka wolnym, aby mógł kochać prawdziwie.

 

Życie chrześcijanina to zjednoczenie z Jezusem i naśladowanie Go. Przez swoją postawę zachęca, abyśmy nie byli niewolnikami nikogo i niczego. Pan przyjmując kondycję ubogiego, ukazuje, iż nikt z nas nie rodzi się wolny. Człowiek wolnym się staje. Jeśli kształtuje siebie prawidłowo, razem z nim rośnie i jego wolność. Ona rozwija się wspólnie z miłością i ją warunkuje.

 

 

 

Wspólnoty parafialne działające w parafii.


W związku z zakończeniem przez ks. prałata Jana Głoda prowadzenia parafii przedstawiamy, niejako w spadku zestawienie wszystkich wspólnot działających w naszej parafii. Dobrze byłoby, żeby z każdej rodziny chociaż jedna osoba należała do jednej z wymienionych wspólnot. Zachęcamy.

nazwa wspólnoty

– prezes, przew.

opiekun kościelny

termin spotkania

Scholka dziecięca – „Karolki”

ks. Janusz Korbel

Rodzina Radia Maryja

ks. prob. – Jan Głód

Oaza dzieci Bożych.

Ruch „Światło – Życie”

ks. Janusz Korbel

Kółko misyjne dzieci.

Chrz.Cen.Teatr.–Film. im. Sługi Bożego Jana Pawła II – „Karol”

ks. Janusz Korbel

i Anna Osławska

Kandydacia ministrantów

ks. Milan Michalak

sobota - 16.00

Wspólnota ministrantów

ks. Milan Michalak

sobota - 17.00

Lektorzy

ks. Milan Michalak

sobota - 18.45

Lektorzy dorośli i szafarze.

ks. Prob. Jan Głód

okazjonalnie

Młodzieżowa Schola Likurg.

ks. Janusz Korbel

sobota - 16.00

Schola dzieci

Stanisława Szczerba

niedziela - 9.15

Kino filmu religijnego

Szkolne Koło „Caritas”

Danuta Konopacka

Kółko różańcowe dzieci

s. Maria Kamińska

1 niedz. m-ca

Oaza młodzieży

ks. Janusz Korbel

piątek - 19.30

Ruch Dom. Kościoła Oaza R.

ks. Janusz Korbel

1 piątek -18.30

Przedszkole Parafialne

dyr. s. Urszula Błaszkiewicz

ks. prob.- Jan Głód

okazjonalnie

Misja św. Tereski,

Danuta Konopacka

Grupa modl. – „Misericordia”

ks. Prob. - Jan Głód

piątek - 15.00

Grupa modlit. św. Ojca Pio

ks. K. Dąbrowski

3 piątek - 18.45

Legion Maryi

ks. Z. Tarnawa

czwartek-16.30

Honorowa Straż N.S.P.J.

ks. prob. - Jan Głód

1czw.,adoracja,17,

Neokatechumenat I, II, III

ks. prob. - Jan Głód

3 wt.19.00, Msza sob -19

Żywy Różan. I Arc.Szkap. NMP

ks. prob.- Jan Głód

1 niedziela -17.00

Duszpasterstwo Związku Monarchistów „Cracovia”

ks. prob. - Jan Głód

okazjonalnie

Paraf. Klub portowy„Faustyna”

ks. prob. - Jan Głód

1 pon.-20.00

Akcja Katolicka

Władysław Wyka - prezes

ks. prob. - Jan Głód

4 śr. 18.45

Parafialna Rada Duszpasterska

ks. prob. - Jan Głód

1 raz na kwartał

Rodzina Radia „Maryja”

Zuzanna Skotniczna – przew.

ks. prob. - Jan Głód

1 śr. - 18.45

Paraf. Zespół Charytatywny

Genowefa Falowa – przew.

ks. prob. - Jan Głód

2 środa m-ca

18.45

Chór Parafialny

Marek Walczak

Schola kameralna – K. Słonka

Marek Walczak

pon. - 18.00

Wspólnota Anon. Alkoholików „Wdzięczność” oraz Al-Anon

ks. prob. - Jan Głód

środa-19.00

Biblioteka parafialna

Elżbieta Orbitowska

środa – 17.00 -18.00

Porad.małżon. i narzeczonych

Danuta Plebanek

ptk - 18-19.00

Parafialne Pośrednictwo Pracy

ks. prob. - Jan Głód

Zespół redakcyjny gazetek

Władysław Wyka – red. nacz.

ks. prob. - Jan Głód

piątek lub sobota

Redakcja witryn internetowych:

wzgorza-gazetka.ovh.org

milosierdzia-parafia.pl

wzgorza-gazetka.pl

akcjakatolicka1.pdg.pl

Władysław Wyka

co tydzień

 

 

Oaza Ewangelizacji

Podczas tegorocznych wakacji odbędzie się 5-dniowa Oaza Ewangelizacji dla chłopców i dziewcząt minimum po II klasie gimnazjum oraz dla ministrantów słowa Bożego. Rekolekcje odbędą się: 31.07. – 6.08. w Osieczanach. Koszt: 180,- zł. Zgłoszenia do 30.06.2010. z zaliczką 100,- zł. W Duszpasterstwie Służby Liturgicznej i Ruchu „Światło – Życie” – Kraków, ul. Wiślna 12/6. Serdecznie zapraszamy.

Zmiany wikariuszy

 


w Archidiecezji Krakowskiej – 2010 r.

 


Zmiany dotyczące naszej parafii

Odchodzi:

ks. Michalak Milan Kraków - Wzgórza Krzesławickie

do: Kraków – Nowy Bieżanów - Parafia Najświętszej Rodziny

Przychodzi:

ks. mgr Marcin Hodana, z parafii w Jordanowie

ur. 1971 Kraków, wyświęcony 1997,

od 2004, moderator dekanal­ny Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej

Wszystkie zmiany

NEOPREZBITERZY

1/ ks. Bartosik Bartłomiej Kraków-Borek Fałęcki: MB Zwycięskiej

2/ ks. Czaja Dariusz Chrzanów: św. Mikołaja

3/ ks. Durbas Grzegorz Mogilany: św. Bartłomieja Ap.

4/ ks. Dyląg Leszek Kwaczała: św. Stanisława Kostki

5/ ks. Gębka Piotr PodłęŜe: NMP Królowej Polski

6/ ks. Korpak Mateusz Mszana Dolna: Miłosierdzia BoŜego

7/ ks. Krawczyk Krzysztof Kalwaria Zebrzydowska: św. Józefa

8/ ks. Łabęda Jarosław Maków Podhalański: Przemienienia Pańskiego

9/ ks. Oliwa Dominik Kraków-os. Oficerskie: Miłosierdzia BoŜego

10/ ks. Pacyga Piotr Kraków-Wróblowice: Przemienienia Pańskiego

11/ ks. Róg Piotr Niedźwiedź: św. Sebastiana

12/ ks. Studnicki Piotr, III Lipnica Wielka: św. Łukasza Ew.

13/ ks. Szydłowski Marcin Niepołomice: Dziesięciu Tysięcy Męczenników

14/ ks. Wielocha Łukasz Wieliczka-Krzyszkowice: św. Pawła Ap.

ZMIANY WIKARIUSZOWSKIE

1/ ks. Babicki Leszek Kraków-Wróblowice: Zabierzów k. Krakowa

Przemienienia Pańskiego

2/ ks. Barański Ryszard Skawina-Ogrody: Balin

Miłosierdzia BoŜego

3/ ks. Brodowski Bogdan Kraków-Prądnik Cz.: Rabka-Zdrój:

PJ Dobrego Pasterza św. Teresy od Dzieciątka Jezus

4/ ks. Bukała Robert Rybna Chrzanów: MB RóŜańcowej

5/ ks. Dudziak Krzysztof Kraków-Prądnik Cz.: Stryszawa (Dolna):

PJ Dobrego Pasterza katecheza w Suchej Beskidzkiej

6/ ks. Feluś Grzegorz Sucha Beskidzka Kraków: Św. KrzyŜa (Grupy Apostolskie)

7/ ks. Gawor Mieczysław Sucha Beskidzka Kraków-Prądnik B.: NMP Matki Kościoła

8/ ks. Gazdowicz Wojciech Lipnica Wielka Siepraw

9/ ks. Główka Krzysztof Wadowice: Ofiarowania NMP Kraków-Kurdwanów:

PodwyŜszenia KrzyŜa Św.

10/ ks. Grodecki Janusz Kraków-N. BieŜanów: LibiąŜ: św. Barbary

Najśw. Rodziny

11/ ks. Halaczek Krzysztof Sucha Beskidzka Zagórze (studia: UPJPII)

12/ ks. Hałat Jacek Zabierzów Bocheński Lubień

13/ ks. Hodana Marcin Jordanów Kraków-Wzgórza Krzesławickie:

Miłosierdzia BoŜego

14/ ks. Iwanek Piotr Płoki

15/ ks. Król Krzysztof Kraków: św. Kazimierza Sucha Beskidzka

16/ ks. Kudłacik Adam Chrzanów: Zawoja: św. Klemensa

MB RóŜańcowej

17/ ks. Kudłacik Marek Zembrzyce Kraków-Prądnik Cz.:

PJ Dobrego Pasterza

18/ ks. Kudzia Rafał Kraków-Kurdwanów:. Niegowić

PodwyŜszenia KrzyŜa Św

19/ ks. Kumela Robert Kraków-os. Gotyk: Kraków-Mistrzejowice:

Chrystusa Króla MB Nieust. Pomocy

20/ ks. Kutek Józef Biskupice Skawina-Ogrody: Miłosierdzia BoŜego

21/ ks. Lasak Wojciech Klecza Paszkówka

22/ ks. Leśniak Dawid Kraków: św. Mikołaja Wieliczka: św. Klemensa

23/ Leśniak Michał Strumiany Łapanów

24/ ks. Listopad Piotr Paszkówka Kraków-os. Ruczaj: Zesłania Ducha Św.

25/ ks. Łabuzek Marek Lubień Radziszów

26/ ks. Łomzik Grzegorz Niedźwiedź Jabłonka Orawska

27/ ks. Marciniak Maciej Niegowić Kraków-Mistrzejowice:

MB Nieust. Pomocy

28/ ks. Michalak Milan Kraków-Wzgórza Krzesławickie: Kraków-N. BieŜanów: Najśw. Rodziny

Miłosierdzia BoŜego

29/ ks. Michałek Robert Kraków-Mistrzejowice: Rudawa

św. Maksymiliana

30/ ks. Midor Stefan Niepołomice: Kraków-Prądnik Cz.:

Dziesięciu Tysięcy Męczenników PJ Dobrego Pasterza

31/ ks. Młynarczyk Robert Zagórze Chocznia

32/ ks. Morawski Robert Trzebinia-Wodna Krystynów: LibiąŜ: św. Barbary

św. Barbary

33/ ks. Niedojadło Mikołaj OdrowąŜ Podhalański Chrzanów: św. Mikołaja

34/ ks. Noworyta Artur Stryszawa (Dolna) Sucha Beskidzka

35/ ks. Olszowski Mariusz Radziszów Jabłonka Orawska

36/ ks. Palenik Tadeusz Rudnik Sidzina k. Jordanowa

37/ ks. PapiŜ Marcin Łapanów Kraków-Mistrzejowice:

MB Nieust. Pomocy

38/ ks. Pasteczko Edward Nowy Targ: św. Katarzyny Kraków: św. Mikołaja

39/ ks. Piasecki Józef Kraków-os. Dywizjonu 303: Zakopane: Najśw. Rodziny

św. Brata Alberta

40/ ks. Piekarczyk Piotr Sidzina k. Jordanowa Klecza

41/ ks. Pietraszko Marian Myślenice: Narodzenia NMP Sucha Beskidzka

42/ ks. Piętka Kazimierz Kraków-Mistrzejowice: Krzyszkowice

MB Nieust. Pomocy

43/ ks. Piórkowski Rafał LibiąŜ: św. Barbary Kraków: św. Anny

44/ ks. Plewa Tomasz Niedźwiedź Zembrzyce

45/ ks. Pochopień Robert Kraków-os. Ruczaj: Nowy Targ: św. Katarzyny

Zesłania Ducha Św.

46/ ks. Rafacz Andrzej Osieczany Zakopane: Św. KrzyŜa

47/ ks. Rybski Paweł Mszana Dolna: Kraków:

św. Michała Archanioła Wniebowzięcia NMP

48/ ks. Ryczek Rafał Mszana Dolna: Jordanów

Miłosierdzia BoŜego

49/ ks. Saternus Grzegorz Zabierzów k. Krakowa Kraków-Mistrzejowice:

św. Maksymiliana

50/ ks. Seweryn Bogusław Kraków-os. Oficerskie: Kraków-Prokocim: MB Dobrej Rady

Miłosierdzia BoŜego

51/ ks. Skorupa Janusz Kalwaria Zebrzydowska Kraków-N. BieŜanów: Najśw. Rodziny

52/ ks. Słaby Adam Płoki Przytkowice

53/ ks. Słonina Mariusz Kraków-Borek Fałęcki: Zakopane: Najśw. Rodziny

MB Zwycięskiej

54/ ks. Stanuszek Robert Zakopane: Najśw. Rodziny Zielonki

55/ ks. Strzelichowski Krzysztof Zakopane: Najśw. Rodziny Mucharz (z prawem następstwa)

56/ ks. Susek Dariusz Mogilany Kraków-os. Dywizjonu 303:

św. Brata Alberta

57/ ks. Szarek Kazimierz Zakopane: Św. KrzyŜa Osieczany

58/ ks. Twardosz Marcin Balin Kraków-Prądnik Cz.:

św. Jana Chrzciciela

59/ ks. Walaszek Grzegorz Zielonki Skawina-Ogrody: Miłosierdzia BoŜego

60/ ks. Wiktor Piotr Kraków-N. BieŜanów: Wadowice: Ofiarowania NMP

Najśw. Rodziny

61/ ks. Winiarski Maciej Czarny Dunajec Strumiany

62/ ks. Wojdan Mariusz wizytator katechetyczny rej. VI Nowy Targ: NSPJ

(Wadowice: św. Piotra Ap.)

63/ ks. Zdebski Artur Kwaczała Rudnik

64/ ks. Zięba Zdzisław Mucharz Rybna

65/ ks. śmuda Bolesław Rabka-Zdrój: Mszana Dolna: św. Michała Arch.

św. Teresy od Dzieciątka Jezus

INNI

1/ ks. Adamczyk Jerzy Wieliczka: św. Klemensa Czarny Dunajec (pomoc duszpasterska)

2/ ks. Baran Paweł Chrzanów: św. Mikołaja KUL

3/ ks. Biros Krzysztof Kraków: Św. KrzyŜa praca w Rektoracie UPJPII

4/ ks. Bułka Bronisław Kraków-Łagiewniki: NSPJ DKCh w Krakowie-Swoszowicach

5/ ks. Chmieliński Leszek WSD Archidiecezji Krakowskiej diec. Lugano (Szwajcaria)

6/ ks. Cholewa Marcin Kraków: św. Floriana zwolniony z obowiązków wikariusza

(zamieszkanie tamŜe)

7/ ks. Dohnalik Jan Rzym Morawica (zamieszkanie)

8/ ks. Duraj Kazimierz Kraków: św. Anny ojciec duchowny WSD

9/ ks. Gałuszka Paweł Chocznia studia: Uniwersytet Laterański w Rzymie

10/ ks. Gawron Paweł wizytator katechetyczny rejonu IV wizytator katechetyczny rejonu VI

(PodłęŜe) (Wadowice: św. Piotra Apostoła)

11/ ks. Godawa Marcin Kraków-Witkowice: praca: UPJPII

św. Marii Magdaleny

12/ ks. Kilian Teodor Kraków-Prądnik Cz.: Bobrek: kapelan DPS

kapelan na Cm. Batowickim

13/ ks. Kulesa Mirosław opieka duszpasterska nad portalem "Franciszkanska3.pl"

14/ ks. Kaczmarczyk Kazimierz Rektorat UPJPII w Krakowie DKCh w Krakowie-Swoszowicach

15/ ks. Mozdyniewicz Wojciech Kraków-Prusy Kraków-Bieńczyce: MB Królowej Polski

(kontynuacja studiów na UPJPII)

16/ ks. Myśliwiec Kazimierz Przeciszów DKCh w Krakowie-Swoszowicach

17/ ks. Piórkowski Łukasz Kraków-Bronowice Małe: Kraków-Prądnik Cz.:

św. Antoniego z Padwy św. Jana Chrzciciela

(praca w Wydawnictwie św. Stanisława)

18/ ks. Strama Andrzej Maków Podhalański UPJPII

(zamieszkanie: parafia Tenczynek)

19/ ks. Szarliński Tomasz LibiąŜ: św. Barbary dyspozycja w sierpniu

20/ ks. Wołkiewicz Albert Kraków-Prądnik B.: wizytator katechetyczny rejonu IV

NMP Matki Kościoła (zamieszkanie: Zabierzów Bocheński)

21/ ks. Wróbel Jacek Jankowice kapelan Portu Lotniczego Kraków-Balice

(zamieszkanie: parafia Balice)

22/ ks. Wróbel Piotr Wieliczka-Krzyszkowice: Kraków-Witkowice:

św. Pawła Ap. św. Marii Magdaleny

23/ ks. Zemła Andrzej Bobrek: kapelan DPS Raba WyŜna: ZOL (Caritas)

24/ ks. śółkiewicz Daniel Kraków-Rybitwy: Kraków-RŜąka: Nawiedzenia NMP

Niepokal. Poczęcia NMP (praca w Sądzie Metropolitalnym)

27-06-4

S.O.S. dla Afryki – impreza na rynku w Krakowie

27-06-3

Sudan Południowy - mieszkańcy osady nad Nilem. (Fot. Jakub Pająk)

Już 27 czerwca w Krakowie odbędzie się plenerowa impreza „S.O.S. dla Afryki”. Na rynku powstanie pigmejska wioska, odbędą się spotkania z uczestnikami sztafety Afryka Nowaka i będzie można posłuchać koncertu Maleo Reggae Rockers.

Celem imprezy jest uzbieranie 20 tys. euro na budowę dwóch szkół w Czadzie – Gore. Do ofiarności na ten cel będą zachęcać misjonarze-kapucyni oraz wolontariusze. Właśnie w ten sposób Sekretariat Misyjny Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej chce uczcić 25-lecie obecności polskich misjonarzy w Republice Środkowoafrykańskiej.

Na czas imprezy „S.O.S. dla Afryki” na krakowskim Rynku powstanie pierwsza wioska pigmejska w Europie. Stanie w sumie pięć chat wybudowanych dokładnie tak, jak robi się to w Afryce (dwie z nich będą budowane podczas imprezy!). Każdy będzie mógł zajrzeć do ich wnętrza, aby sprawdzić, jak mieszkają i żyją Pigmeje. Będzie można także spróbować ich potraw: charakterystycznego miodu i manioku, który jest podstawowym pokarmem Pigmejów.

Nie zabraknie zabawy – prowadzone będą tańca afrykańskiego, a po zmroku rozpocznie się impreza w świetle ognia i przy rytmach tam-tamów. Dla odważnych zostanie przygotowana afrykańska przebieralnia – będzie można przymierzyć prawdziwą pigmejska spódniczkę i zrobić sobie w niej zdjęcie.

Podczas imprezy będzie się też można spotkać z uczestnikami rowerowej sztafety śladami Kazimierza Nowaka, który w latach 1931-36 samotnie przejechał Afrykę. Będą opowiadać m.in. o swoich przygodach w Sudanie.

Na scenie wystąpi Trzecia Godzina Dnia i Maleo Reggae Rockers.

Zapraszamy – 27 czerwca 2010,

Rynek Główny – Kraków

Szczegółowy program imprezy S.O.S. dla Afryki

14.00 – Rozpoczęcie imprezy: br. Benedykt Pączka – Dyrektor Sekretariatu Misyjnego Braci Kapucynów i br. Ryszard Modelski – pierwszy Polak na ziemiach Republiki Środkowej Afryki.

14.15 – Na dobry początek – Taniec Afro

14.30 – Afryka Nowaka - Etap 1 – LIBIA – „Uadi Tour”

14.40 – Licytacja: maski afrykańskie, obrazy afrykańskie.

14.55 – Prezentacja książki „Koktajl Misyjny”

15.00 – Afryka Nowaka - Etap 2 – EGIPT – “40 wieków plus dwa (kółka)”

15.10 – Licytacja

15:20 – Rozpoczęcie warsztatów tańca afrykańskiego

15.35 – Afryka Nowaka - Etap 3 – SUDAN – „Z Nowakiem w Pustyni i w Puszczy”

15:50 – licytacja

16:05 – jak buduje się domki Pigmejskie

17:00 – Koncert Maleo Reggae Rockers

18.30 – Afryka Nowaka - Etap 4 – “Rowery we mgle” Uganda

18.40 – licytacja

18:10 – Afryka na żywo – telemost – RCA, CZAD, UGANDA

18.30 – Afryka Nowaka - Etap 5 – “Rowery we mgle” Kongo-Rwanda

18.40 – 20.15 relacja z budowy domków Pigmejów

20:15 – Koncert: TDG

21.45 – Misjonarze na pokładzie

21.50 – Fire Show – taniec w wiosce Pigmejskiej

 

 

 

 


Ogłoszenia duszpasterskie na


XIII niedzielę zwykłą – 27 czerwca 2010 r.

Dzisiaj i w tygodniu Koronka do Miłosierdzia Bożego będzie o 15.00, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa będzie o 17.00. Ostatnie nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, z procesją, będzie w środę o 17.00. Przyjdźmy podziękować Sercu Bożemu za otrzymane łaski w tym miesiącu oraz za zakończony rok szkolny.

Wspomnienie liturgiczne świętych w tygodniu: dzisiaj – Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy, jutro – św. Ireneusza, bpa i męczennika,

We wtorek przypada Uroczystość św. Apostołów – Piotra i Pawła, Msze św. Będą o 7.00, 8.15, 9.30, 16.00, 18.00.

Miesiąc lipiec tradycyjnie obchodzony jest jako Miesiąc Najdroższej Krwi Chrystusa.

W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek – o 17.oo będzie „Godzina święta” – czyli adoracja Najświętszego Sakramentu, pierwszy piątek spowiedź będzie od 6.00 i od 16.00, w pierwszą sobotę będziemy czcić Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, w tym dniu modlimy się w intencji dzieci nienarodzonych, aby szczęśliwie przyszły na świat, ich rodziców oraz małżonków pragnących mieć potomstwo.

W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. Wieczornej będzie „Wieczór Jana Pawła II”, będziemy się modlić o jego rychłą beatyfikację i przypominać będziemy jego nauczanie.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o 11.00 ksiądz prałat – Jan Głód – nasz proboszcz podziękuje parafianom za 16-letni okres posługi proboszczowskiej w naszej parafii oraz zostanie przedstawiony nowy proboszcz – ks. Jan Abrahamowicz.

Radio Maryja w wieży kościoła przyjmuje zapisy na pielgrzymkę na Jasną Górę, na 11 lipca, na doroczne spotkanie Rodziny Radia Maryja.

Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę będzie 1 – 2 lipca, program pielgrzymki zamieszczony jest w gablocie.

Przypominamy, że od 11 lipca w naszym kościele nie będzie Mszy św. O 12.30.

Zachęcamy do czytania w czasie wakacji prasy katolickiej, książek katolickich.

W przyszła niedzielę Stowarzyszenie Charytatywne „Dobromir” będzie kwestować dla 7-letniego Barnaby, który urodził się z ciężką wadą serca.

Bóg zapłać wiernym z Grębałowa, z ulic: Obwodowa, Kantorowicka, od Kocmyrzowskiej w kierunku południowym do ul. Geodetów za utrzymanie w czystości naszej świątyni w ubiegłym tygodniu i za ofiarę: 490,- zł., w tym na :kwiaty, środki czystości i dwie Msze św.; za zmarłych z tych ulic – 30 czerwca o 18.00 i za żyjących – 7 lipca o 18.00.

Na nowy tydzień oddajemy naszą świątynię pod opiekę wiernych z Grębałowa, z ulic: Geodetów z przyległymi, Kantorowicza – od ul. Geodetów w kierunku południowym do numeru 1a i ul. Łącka. Kościół będziemy sprzątać jutro po Mszy św. wieczornej i w sobotę od 8.00.

Życzymy Bożego błogosławieństwa na ostatnie dni czerwca oraz na nadchodzący letni, wakacyjny czas – czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz urlopów dla dorosłych. Przeżyjmy ten czas w przyjaźni z Bogiem.

Wszystkim - Szczęść Boże.

Ks. prałat – Jan Głód - proboszcz

 

 

 


Z kuchni … nie tylko zakonnej

 


Krem z kalafiora i kalarepki

Składniki na 4 porcje:

 

 1. pół kalafiora,
 2. kalarepka,
 3. jedna marchewka,
 4. dwie cebule,
 5. dwa ząbki czosnku,
 6. trochę masła,
 7. pół słoiczka koncentratu pomidorowego,
 8. pierz mielony,
 9. sól morska,
 10. pół szklanki mleka.

 

Wykonanie:

 

 1. Poddusić cebulę, pora i czosnek na maśle, tak, żeby zrobiły się miękkie i szkliste, wsypać pierz, dolać wody, wrzucić pozostałe rozdrobnione warzywa (wody tyle, żeby przykryła warzywa).
 2. Poddusić do miękkości.
 3. Dodać sól, koncentrat i mleko, zagotować.
 4. Gdy trochę przestygnie, zmiksować, zostawiając do ozdobienia parę różyczek ugotowanego kalafiora.

 

 

Stek po amerykańsku

 

Składniki na 4 porcje:

 1. 4 duże steki wołowe z kością,
 2. 4 ząbki czosnku,
 3. po 3 gałązki natki, oregano, tymianku, bazylii,
 4. łyżeczka suszonego majeranku,
 5. 2 łyżki octu winnego,
 6. 2 łyżki musztardy,
 7. pieprz kajeński,
 8. szklanka oleju,
 9. sól

Wykonanie:

 1. Mięso umyj i osusz.
 2. Czosnek przepuść przez praskę.
 3. Zioła posiekaj, wymieszaj z czosnkiem, majerankiem, olejem, musztardą.
 4. Przypraw pieprzem kajeńskim.
 5. Marynatą posmaruj steki i wstaw je do lodówki na 2 dni.
 6. Potem osącz z marynaty i ułóż na rozgrzanym grillu.
 7. Grilluj po 5 minut z każdej strony.
 8. Posól dopiero po upieczeniu.

Wyśmienity schab

Składniki na 6 porcji:

 1. około 1 kg schabu z kością,
 2. 2 śmietany 12%,
 3. sól, pieprz, musztarda,

Wykonanie:

 1. Schab umyć i osuszyć (nie odcinać kości).
 2. Naciąć lekko plastry ok.1 cm ( od góry do połowy schabu).
 3. Mięso posolić i posypać pieprzem oraz nasmarować całość schabu musztardą ( w rowkach plastrów też).
 4. Do żaroodpornego naczynia wlać 2 śmietany i ułożyć schab.
 5. Piec w piekarniku około 80 minut w temp.160-180 stopni.
 6. Po upieczeniu boki przypieczone śmietaną można obłożyć ugotowanymi brokułami.

Pieczeń w pierzynce.

 

Składniki:

 1. około 80dkg karkówki,
 2. 0,5 litra śmietany 30 % - nie innej
 3. 2 zupy w proszku cebulowe,
 4. 1 zupa krem z borowików,

 

Wykonanie:

 1. Mięso kroimy na plastry i oprószamy solą i pieprzem z obu stron.
 2. Plastry układamy w naczyniu żaroodpornym.
 3. Zupy mieszamy ze śmietaną.
 4. Masą zalewamy mięso i pieczemy około 60 minut lub dłużej w piekarniku.

 

 

 

Żeberka wieprzowe po sułtańsku.

 

Składniki:

 

 1. 80 dag żeberek wieprzowych,
 2. 15 dag rodzynków,
 3. 100 ml madery lub innego półsłodkiego wina,
 4. 1 łyżka masła,
 5. 4 łyżki oliwy z oliwek,
 6. sól i pieprz.

 

Wykonanie:

 1. Rodzynki umyć i osuszyć.
 2. Zalać winem. Moczyć ok 30 min.
 3. Żeberka umyć, osuszyć i podzielić na porcje.
 4. Natrzeć solą i pieprzem.
 5. W rondlu rozgrzać masło z dodatkiem oliwy.
 6. Na tłuszczu tym obsmażyć z obu stron żeberka na złoto-brązowy kolor.
 7. Dodać namoczone rodzynki wraz z zalewą.
 8. Dusić pod przykryciem do miękkości mięsa.
 9. W miarę potrzeby podlać odrobiną wina.

 

Na wieczór coś z grilla

Żeberka z grilla

 

 

Składniki dla 3-4 osób:

 

 1. 1 kg żeberek,
 2. Sos:
  • 2 łyżki oliwy,
  • 2 łyżki sosu sojowego
  • 5 łyżek wytrawnej wiśniówki albo słodkiego czerwonego wina i whiski
  • 3 łyżki miodu
 3. Posypka:
  • Vegeta
  • Czosnek
  • Sól
  • Tymianek albo Majeranek
  • 1 łyżeczka papryki
  • Chilli – szcypta
  • 1 łyżeczka Grill-Przyprawy do Mięs
  • 1/2 łyżeczki Oregano
  • 1 łyżeczka Pieprzu czarnego mielonego
  • 1/2 łyżeczki Bazylii

Wykonanie:

 1. Żeberka można pokroić na porcje, lepiej wyglądają całe.
 2. Wymieszać oregano, paprykę, tymianek, bazylię, przyprawę do grilla, sól i pieprz.
 3. Mieszanką przypraw natrzeć żeberka.
 4. Przykryć i odstawić na godzinę.
 5. Podpiec na grillu około godziny na bardzo małym ogniu lub w piekarniku.
 6. Olej wymieszać z sosem sojowym, wiśniówką i płynnym miodem.
 7. Przygotowaną zaprawą natrze żeberka.
 8. Piec na ruszcie, smarując zaprawą i obracając od czasu do czasu, aż mięso się zarumieni około 20 min.

 

 

 


NIEDZIELNA EUCHARYSTIA – 7.00, 8.15, 9.30 – dla młodzieży, 11.00 – rodzinna, z dziećmi, 12.30, 16.00, 19.00, piątek - sobota – 7.00, 7.30, 18.00. Kancelaria parafialna: od poniedziałku do piątku – 8.00 – 9.00 i 16.00 – 17.30, oprócz I piątku, sobota – 8.00 – 9.00. Redakcja „Wzgórza w Blasku Miłosierdzia”: ks. prałat Jan Głód – proboszcz, Władysław Wyka red. nacz., Barbara Zięba. Nakład 2000 egz. Wydaje: Par. Oddział Akcji Katolickiej - Parafia Miłosierdzia Bożego, os. Na Wzgórzach 1a, Nr k. bank – 08 1240 2294 1111 0000 3723 9378, tel.; 0-12-645-23-42.

strony internetowe:

milosierdzia-parafia.pl wzgorza-gazetka.ovh.org akcjakatolicka1.pdg.pl

adres gazetki: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

adres parafii: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.